Budějovice gastroenterologické 6. - 7. 4. 2017

 

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás opět pozvat do Českých Budějovic, kde pořádáme již 3. setkání mladých gastroenterologů a gastroenterologických sester ČAS.

Rádi bychom navázali na zkušenosti předchozích ročníků, které se díky vám staly oblíbenou akcí. Po vzoru minulých ročníků dostanou prostor především mladí kolegové, kteří budou v odborných diskuzích čerpat vědomosti a znalosti od zkušených kolegů, odborníků a expertů. Program je rozdělen do bloků dle tématiky. Kazuistiky jsou v blocích uvedeny přehlednou přednáškou odborníka s uvedením nejnovějších poznatků k danému tématu.

Opět zařazujeme účast v posterové sekci a i tentokrát budete mít možnost prověřit si své dovednosti na endoskopickém workshopu.

Konference není samozřejmě jenom o odborné diskuzi, proto se na vás těšíme i na společenském večeru, který se stejně jako vloni uskuteční v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Věříme, že se v dubnu v hojném počtu sejdeme a navážeme na úspěšný loňský ročník. K aktivní i pasivní účasti se přihlašujte prostřednictvím formuláře v sekci Přihláška. Své přihlášky k aktivní účasti spolu s abstraktem přednášky zasílejte do 15. 2. 2017. Přihlášení k pasivní účasti je možné do 31.3.2017.

Kongres je akreditován u České lékařské komory (ČLK) i České asociace sester (ČAS).

Těšíme se na shledání

Vědecký výbor:

prim. MUDr. Olga Shonová,
prim. MUDr. Marie Pešková,
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.,
Bc. Anděla Tichá

Pořadatelé:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Česká lékařská komora
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
Gastroenterologická sekce České asociace sester

Program

Konečný program konference si můžete stáhnout zde

Středa 5. 4. 2017
 • 14.00 - 17.00 hod.: Stavba firemních stánků
Čtvrtek 6. 4. 2017
 • 7.00 - 8.00 hod.: Úpravy firemních stánků
 • 8.00 - 9.00 hod.: Registrace v Domě kultury Metropol, 1. patro, Senovážné nám. 2, České Budějovice
 • 9.00 - 9.15 hod.: Slavnostní zahájení kongresu ve Velkém sále DK Metropol
 • 9.15 hod.: Začátek odborného programu v lékařské a sesterské sekci
 • Předpokládaný konec jednání 1. dne 17.15 hod.

20.00–02.00 hod.: Raut v restauraci Congress Hotelu Clarion. Cena 700,-Kč/1 os není součástí registračního poplatku.

Pátek 7. 4. 2017
 • 7.30 - 9.00 hod.: Registrace
 • 9.00 - 9.15 hod.: Zahájení druhého dne kongresu
 • 9.00 hod.: Začátek odborného programu v lékařské a sesterské sekci (workshop)
 • Předpokládaný konec jednání 2. dne 15.00 hod.

Souběžně prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

TÉMATA roku 2017

 • Endoskopie
 • Gastro – Onkologie
 • Krvácení do GIT
 • Chirurgie
 • IBD
 • Pankreatitis
 • Mladí gastroenterologové
 • Program sester ČAS
 • Endoskopický workshop
 • Tandem lékař - sestra

PŘEDNÁŠEJÍCÍ, HOSTÉ roku 2017

 • Mgr. Ivana Chloubová
 • prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
 • Mgr. Monika Kyselová, MBA
 • prim. MUDr. Vladimír Nosek
 • prim. MUDr. Marie Pešková
 • prim. MUDr. Petr Pták, Ph.D.
 • Stanislava Sabová
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
 • Bc. Anděla Tichá
 • doc. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R. N.
 • prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
 • prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
 • Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Procházka Vlastimil, Ph.D.
 • prof. MUDr. Lukáš Milan, CSc.
 • prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Registrační poplatky

Lékaři do 35 let

800 Kč včetně DPH/1 os
Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 900 Kč včetně DPH.

Lékaři nad 35 let

1 500 Kč včetně DPH/1 os
Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 1 600 Kč včetně DPH.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci

400 Kč včetně DPH/1 os
Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 500 Kč včetně DPH.

Cena rautu 7. 4. 2015 v Congress Hotelu Clarion 700 Kč včetně DPH. (Cena rautu není součástí registračního poplatku)

Registrační poplatek uhraďte na č. účtu:

Číslo účtu

2107918128/2700 - UniCredit Bank
variabilní symbol - 179436

Storno podmínky:Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 1. 4. 2017. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Kontakty

 

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská:
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Jitka Bedriová
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: bedriova@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkouva.jitka@nemcb.cz

Další informace:

Mgr. Aneta Jirušová
tel.: +420 38 787 2014
e-mail: jirusova.aneta@nemcb.cz

Sekretariát gastroeneterologického odd:

tel. : +420 38 787 6701
email: gastro@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro lékaře:

prim. MUDr. Olga Shonová:
email: shonova@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro sestry:

Bc. Anděla Tichá :
email: adka.ticha@centrum.cz

Závazná přihláška k účasti

Organizátor přijímá přihlášky k aktivní i pasivní účasti pouze prostřednictvím elektronického formuláře na www.budejovicegastro2017.cz

Přihlášky k aktivní účasti společně s abstraktem evidujeme do 28.2.2017.

Přihlášky k pasivní účasti evidujeme do 31. 3. 2017. V případě zájmu o registraci po tomto datu kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (knihovna@nemcb.cz). Platby pozdních registrací jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšené sazby!

Přihlášky možno zadávat do 31. 3. 2017, po tomto datu prosíme kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (knihovna@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšenou sazbu!

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

Stavba stánků se uskuteční 5. 4. 2016 v Dome kultury Metropol, Senovážné nám, 2, České Budějovice, 1. patro - foyer před Velkým sálem od 14.00 do 17.00 hod.

1. den kongresu 6. 4. 2016 bude možná od 7.30 do 8.00 jen drobná úprava stánků!!!

Vážení,
dovolujeme si Vám nabídnout firemní účast na celostátní akci Budějovice gastroenterologické, která se koná 6. – 7. 4. 2017 v Domě kultury Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice – Společenský sál. Akce je určená pro mladé lékaře enterology a je zároveň celostátní Konferencí endoskopických sester, proto proběhne v několika odborných sekcích. Očekávaná účast je 250 osob. Firemní účast je možná v následujících kategoriích:

1. Generální partner

 • 120 000,-Kč bez DPH
 • 2 prezenční stoly v bezprostřední blízkosti vstupu do hlavního sálu+ 6 židlí
 • 6 plných registrací pro firemní zástupce v ceně
 • banner nad pódiem, roletka u hlavního vstupu do hlavního sálu
 • banner/roletka v sále s programem pro nelékařské zdravotní pracovníky
 • logo v sekci Generální partner ve sborníku abstrakt
 • logo v sekci Generální partner na webu www.budejovicegastro2017.cz s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • možnost produktové reklamy v CD sborníku abstrak
 • možnost produktové reklamy na projekční ploše v rámci přestávky
 • možnost workshopu pro sestry 7.4.2017 - po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • vklad v rozsahu 1 – 3 materiálů do kongresových tašek zdarma

2. V. I. P. partner

 • 80 000,-Kč bez DPH
 • 2 prezenční stoly + 4 židle poblíž hlavního vchodu
 • 4 plné registrace pro firemní zástupce v ceně
 • banner svěšený z galerie, přiléhající k hledišti nebo 1 roletka na pódiu
 • banner/roletka ve foyeru sálu s programem pro nelékařské zdravotní pracovníky
 • logo v sekci V. I. P. partner v CD sborníku abstrakt logo v sekci V. I. P. partner na webu www.budejovicegastro2017.cz s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • možnost produktové reklamy na projekční ploše v rámci přestávky
 • možnost workshopu pro sestry 7.4.2016 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • vklad v rozsahu 1 – 3 materiálů do kongresových tašek zdarma

3. Hlavní partner

 • 50 000,- Kč bez DPH
 • 1 prezenční stůl + 4 židle
 • 4 plné registrace pro firemní zástupce v ceně
 • banner svěšený z galerie na 2. pozici od podia nebo 1 roletka vedle pódia
 • logo v sekci Hlavní partner v CD sborníku abstrakt
 • logo v sekci Hlavní partner na webu www.budejovicegastro2017.cz s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • možnost loga na projekční ploše v rámci přestávky
 • možnost workshopu pro sestry 7.4.2016 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • vklad v rozsahu 1 – 3 materiálů do kongresových tašek zdarma

4. Partner

 • 15 000.-,-Kč bez DPH
 • 1 prezenční stůl + 2 židle
 • 2 plné registrace pro firemní zástupce v ceně
 • logo v sekci Partner v CD sborníku abstrakt
 • logo v sekci Partner na webu www.budejovicegastro2017.cz
 • možnost loga na projekční ploše v rámci přestávky
 • vklad v rozsahu 1 – 2 materiálů do kongresových tašek zdarma

5. Mediální partner (pouze pro média a webové portály)

 • 5 000,-Kč bez DPH
 • 1 prezenční stůl + 2 židle
 • 2 plné registrace pro firemní zástupce v ceně
 • logo v sekci Mediální partner v CD sborníku abstrakt
 • logo v sekci Mediální partner na webu www.budejovicegastro2017.cz
 • vklad v rozsahu 1 materiálu do kongresových tašek zdarma

6. Prezentace firmy bez fyzické účasti firemního reprezentanta

 • 5 000,-Kč bez DPH
 • možnost vystavit firemního materiálu na výstavním pultu
 • logo v sekci Ostatní partneři v CD sborníku abstrakt
 • logo v sekci Ostatní partneři na webu www.budejovicegastro2017.cz
 • roletka ve foyeru před hlavním sálem
 • vklad v rozsahu 1 materiálu do kongresových tašek zdarma

7. Vklad

Cena za 1 vložený materiál je 500,-Kč bez DPH. Nevystavující firma smí vložit nanejvýš 2 materiály.

Věříme, že u Vás tato akce vzbudí zájem a předem se těšíme na Vaši účast. Prosíme o sdělení, zdali máte o svou firemní prezentaci zájem, v kladném případě v jaké kategorii. Dle toho Vás prosíme o zaslání přímé objednávky, na jejím základě Vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní. Prosíme o oznámení Vašeho úmyslu stát se partnerem této akce, v jakékoliv kategorii do 28.2.2017 na adresu bouzkova.jitka@nemcb.cz a jirusova.aneta@nemcb.cz.

Kontakt: Jitka Bouzková, Obchodní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 387 87 2229

Seznam vystavovatelů

Generální partner

 

VIP partner

 

 

Hlavní partner

 

 

Partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partner

 

UBYTOVÁNÍ

Ubytování pořadatel nezajišťuje. Doporučujeme využít CK Saturn, mající ve své režii ubytování v hotelu Clarion. Ubytování budete hradit Cestovní kancelář Saturn.

Kontakt: Jana Masáčková, masackova@cksaturn.cz,
386 100 147
725 582 195

Z organizačních důvodů doporučujeme účastníkům akce využívat zejména Congress Hotel Clarion, kde se bude konat společenský večer.

Ceny ubytování pro účastníky akce:

 • jednolůžkový pokoj 1 600 Kč/ 1 noc
 • dvoulůžkový pokoj 2 000 Kč / 1 noc

Ceny za ubytování zahrnují kromě ubytování také snídani formou bufetu, kávový set na pokoji, připojení na internet na pokoji, DPH a městské poplatky. Pokoje jsou také plně klimatizované a jsou vybaveny dále žehlícím setem a trezorem.

5. – 6. 4. 2016 6. – 7. 4. 2016

Pokyny k platbě obdrží účastník při potvrzení rezervace

Po zaslání závazné přihlášky potvrdíme název hotelu a sdělíme cenu za ubytování.
Pokud neuhradíte platbu do 3. 3. 2016 CK Saturn se nezavazuje rezervovat ubytování.

Storno podmínky:

20 % z ceny ubytování od 4. 3. 2016.
Pokud zrušíte ubytování 3 dny před akcí a méně, je storno poplatek již 100 % ceny.

Copyright

By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Autor: Hans Lemuet (Spone) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5919722